Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõhvi valla 2022. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Jõhvi valla 2022. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2022, 37

Jõhvi valla 2022. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 17.06.2022 nr 17

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Jõhvi valla 2022. aasta teine lisaeelarve

  Võtta vastu Jõhvi valla 2022. aasta teine lisaeelarve kogumahuga 1 630 795 (üks miljon kuussada kolmkümmend tuhat seitsesada üheksakümmend viis) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

Lisa 1 Jõhvi valla 2022. aasta II lisaeelarve, koondeelarve

Lisa 2 Jõhvi valla 2022. aasta II lisaeelarve, alaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json