Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Paide linna 2022. aasta 1. lisaeelarve

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2022, 40

Paide linna 2022. aasta 1. lisaeelarve

Vastu võetud 16.06.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Paide linna 2022. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Paide linna 2022. aasta 1. lisaeelarve summas 56 967,05 eurot, vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Volituste andmine

  Lubada linnavalitsusel määrata linnaeelarvest toetused ürituste või tegevuste kulude katteks määruse lisas 2 loetletud mittetulundusühingutele.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Tarmo Alt
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Paide linna 2022. aasta 1. lisaeelarve

Lisa 2 Toetused linnaeelarvest traditsiooniliste ürituste või tegevuste katteks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json