Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2023, 5

Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 19.06.2023 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruses nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ tehakse järgmine muudatus:
  1) paragrahv 10 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
„(2) Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse kulude tasumise piirmäära kehtestab valitsus.“.

Eduard Odinets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json