Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine 2024. aastaks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Maamaksumäära kehtestamine 2024. aastaks - sisukord
Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2023, 8

Maamaksumäära kehtestamine 2024. aastaks

Vastu võetud 15.06.2023 nr 12

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.   Maamaksumäär

  Kehtestada Põltsamaa valla haldusterritooriumil 2024. aastaks järgmised maamaksumäärad:
  1) elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5% maa maksustamishinnast aastas;
  2) punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,5 % maa maksustamishinnast aastas;
  3) punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 20. jaanuari 2022. a määrus nr 1 „Maamaksumäära kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json