Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.06.2023, 9

Maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 15.06.2023 nr 13

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.   Maamaksumäärade kehtestamine


Kehtestada alates 1. jaanuarist 2024 maamaksumäärad Pärnu linnas järgmiselt:
1) elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
3) käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 24. mai 2018 määrus nr 25 „Maamaksumäärade kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json