Teksti suurus:

Järvakandi Vallavalitsuse 15.10.2014 määruse nr 4 „ Järvakandi Lasteaed Pesamuna personali koosseisu kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.07.2015
Avaldamismärge:RT IV, 22.07.2015, 1

Järvakandi Vallavalitsuse 15.10.2014 määruse nr 4 „ Järvakandi Lasteaed Pesamuna personali koosseisu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 15.07.2015 nr 7

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse paragrahvide 64 ja 70 ning Järvakandi Vallavolikogu 29.09.2010 määruse nr 12 „Järvakandi valla lasteaia põhimääruse kehtestamine“ paragrahvi 7 alusel.

§ 1. Koosseisu muutmine
Muuta Järvakandi Lasteaed Pesamuna personali koosseisu kinnitamise määruse paragrahvi 1 ja kehtestada see järgmiselt:
§ 1. Koosseisu kehtestamine
Kinnitada Järvakandi Lasteaed Pesamuna koosseis:
direktor 1,0
direktori asetäitja õppekasvatustöö alal 0,5
õpetajad 8,0
liikumisõpetaja 0,5
muusikaõpetaja 0,5
majandusjuhataja 0,5
laohoidja 0,5
meditsiiniõde 0,75
õpetaja abid 4,0
kokk 1,5
abitööline 0,25
pesumasinist 0,75
aednik 1,0
puhastusteenindaja 1,5
eripedagoog 0,5.

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär