HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lastevanemate poolt kaetava õppetasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel Tootsi vallas

Lastevanemate poolt kaetava õppetasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel Tootsi vallas - sisukord
Väljaandja:Tootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2013, 2

Lastevanemate poolt kaetava õppetasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel Tootsi vallas

Vastu võetud 25.04.2013 nr 4
jõustumine 01.09.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse koolieelse lasteasutuse kulude katmise määr lastevanemate poolt.

§ 2.  Õppetasu määr

 (1) Kehtestada lapsevanemate poolt tasutavaks õppetasu määraks 14,00 € kuus.

 (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud summa arvestatakse sõltumata kohal käidud päevade arvust kuus ja tasutakse Tootsi Vallavalitsuse poolt koostatud ja lasteaia poolt väljastatud arve alusel.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Tootsi Vallavolikogu 23. septembri 2010 määrus nr 10.

 (2) Määrus jõustub 1. september 2013. a.

Lev Suni
volikogu esimees