Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavate asutuste Laste Varjupaiga ja Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevuse lõpetamine ning Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Hooldekodu ümberkorraldamine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2014, 5

Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavate asutuste Laste Varjupaiga ja Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevuse lõpetamine ning Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Hooldekodu ümberkorraldamine

Vastu võetud 14.08.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti 34, §35 lõike 2, Sotsiaalhoolekande seaduse §18 lõike 3 ja Narva Linnavolikogu 29.06.2000 määruse nr 36 „Narva Linna Põhimääruse kinnitamine” alapunktide 4.4.31, 8.3.2 alusel

§ 1.   Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Laste Varjupaiga tegevuse lõpetamine

  Lõpetada Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Laste Varjupaiga (registrikood 75024277) tegevus.

§ 2.   Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevuse lõpetamine

  Lõpetada Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse (registrikood 75031225) tegevus.

§ 3.   Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Hooldekodu ümberkorraldamine

  Korraldada Narva linna Sotsiaalabiameti hallatav asutus Narva Hooldekodu (registrikood 75038078) ümber Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavaks asutuseks Narva Sotsiaaltöökeskuseks.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Narva linna Sotsiaalabiametil valmistada ette Narva Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus ja esitada linnavalitsusele kinnitamiseks.

  (2) Seoses Laste Varjupaiga ja Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevuse lõpetamisega anda asjaajamine ja vara Laste Varjupaigalt ja Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuselt üle Narva Sotsiaaltöökeskusele ning Narva Linnavalitsusel moodustada selleks vastav komisjon.

  (3) Narva linna Sotsiaalabiameti hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus lugeda Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavate asutuste Laste Varjupaiga ja Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse õigusjärglaseks.

  (4) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 27.05.2004 määrus nr 30 „Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavate asutuste ühendamine”

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

  (2) Määruse § 1, § 2, § 4 lõige 3 ja 4 jõustuvad 01.01.2015.a.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json