ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Käru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014 – 2026 kinnitamine

Käru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014 – 2026 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Käru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2014, 33

  Käru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014 – 2026 kinnitamine

  Vastu võetud 18.08.2014 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 7,

  § 1.  Kinnitada Käru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014 – 2026 vastavalt lisale 1.

  § 2.  Avalikustada Käru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014 – 2026 valla kodulehel.

  § 3.  Tunnistada kehtetuks Käru Vallavolikogu 20.06.2006 määrus nr 45M „„Käru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2006 – 2018“ kinnitamine“.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Paul Sepp
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Käru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014 - 2026

  Lisa 2 Käru ÜVK üldskeem