ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2031

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2031 - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2019, 1

  Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2031

  Vastu võetud 15.08.2019 nr 60

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

  § 1.   Kinnitatakse Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 – 2031 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistatakse kehtetuks Kambja Vallavolikogu 29.01.2015 määrus nr 19 “ Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 – 2027” ja Ülenurme Vallavolikogu 14.08.2012 määrus nr 4 „Ülenurme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2025 kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Heiki Sarapuu
  volikogu esimees

  Lisa Kambja valla ÜVK arendamise kava aastateks 2019 - 2031

  Lisa * arengukava lisad asuvad Kambja valla veebilehel ja vallavalitsuses

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json