Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2019, 19

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.08.2019 nr 79

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lg 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tori vallale riigieelarvest koolilõuna toetuseks eraldatavate vahendite kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Tori valla munitsipaalüldhariduskoolide statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta.

  (2) Koolilõuna toetusest kaetakse kulud toiduainetele.

  (3) Koolilõuna toetuseks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

  (4) Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite sihipärast kasutamist kontrollib Tori Vallavalitsus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Sauga Vallavolikogu 27.02.2014 määrus nr 5 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“;
  2) Sindi Linnavolikogu 12.04.2012 määrus nr 41 „Sindi linna eelarvest Sindi Gümnaasiumis 10.-12. klassi päevases õppes õppivate õpilaste tasuta koolilõuna võimaldamise kord“;
  3) Tori Vallavolikogu 16.02.2011 määrus nr 9 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json