Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tori valla 2019. aasta 1. lisaeelarve

Tori valla 2019. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 22.08.2019, 23

  Tori valla 2019. aasta 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 15.08.2019 nr 82

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 17 “Tori valla põhimäärus” § 63 lõike 2 ning Tori Vallavolikogu 20.06.2019 määruse nr 76 “Tori valla finantsjuhtimise kord” § 12 lõike 1, § 13 lõike 3 ja lõike 6 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Tori valla 2019. aasta 1. lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Enn Kuslap
  volikogu esimees

  Lisa Tori valla 2019. aasta 1. lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json