Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Rakvere valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020 kinnitamine

Rakvere valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2015, 18

Rakvere valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020 kinnitamine

Vastu võetud 16.09.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 37 lõike 3 punkti 2 ning rahvatervise seaduse § 10 alusel.

§ 1.  Rakvere valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020 kinnitamine

  Kinnitada „Rakvere valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020“ vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Rajamäe
Vallavolikogu esimees

Lisa Rakvere valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020