Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Sonda valla 2015.a lisaeelarve vastuvõtmine

Sonda valla 2015.a lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2015, 24

  Sonda valla 2015.a lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 10.09.2015 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel ning lähtuvalt Sonda Vallavolikogu 09.02.2015 määrusest nr 1 “Sonda valla 2015. aasta eelarve kinnitamine“.

  § 1.  Võtta vastu Sonda valla 2015.a lisaeelarve kogusummas 1 213 686 eurot vastavalt lisale.

  § 2.  Sonda valla tasakaalustatud 2015.a eelarve kogumahuks on 1 213 686 eurot.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Veiko Erm
  Volikogu esimees

  Lisa Sonda valla 2015.a lisaeelarve