Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine

Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2016, 6

Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine

Vastu võetud 15.09.2016 nr 19

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõigete 1 ja 2, § 37¹ lõige 1 ning § 37² lõigete 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 alusel.

§ 1.  Kinnitada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2017-2020 (lisatud).

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavolikogu 15.10.2015 määrus nr 16 „Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2016-2019“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Mihkel Rebane
Volikogu esimees

Lisa Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2017-2020