Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määruse nr 63 „Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas“ muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2016, 18

Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määruse nr 63 „Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas“ muutmine

Vastu võetud 15.09.2016 nr 100

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Jõhvi valla sporditegevuse toetamise korra muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 17. septembri 2015 määrust nr 63 "Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas" muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse:

„(1) Jõhvi valla eelarves sporditegevuse toetuseks määratud kuludest orienteeruvalt 7% eraldatakse klubidele baastoetuseks, 63% eraldatakse spordiklubidele pearahaks, 20% spordiürituste ja projektide rahastamiseks, 5% tippsportlaste tegevustoetusteks, 3% spordiaasta tänuürituse korraldamiseks ning 2% sporditegevuse reserviks.“;
  2) paragrahvi 3 lõikesse 3 lisatakse alapunkt 4:

„4) spordiklubi baastoetus.“;
  3) paragrahvi 5 lisatakse lõige 31:

„(31) Ühe noore eest võib toetust saada ainult üks spordiklubi. Kui noor osaleb mitme spordiklubi treeningutel, on toetuse saajaks lapsevanema poolt eelistatud spordiklubi.“;
  4) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse:

„(1) Tippsportlase tegevustoetust eraldatakse spordiklubi kaudu sportlasele, kes kuulub oma spordialal omaealiste või täiskasvanute Eesti Vabariigi koondisesse või on Eesti meistrivõistlustel saavutanud 1. – 3. koha ning esindab Jõhvi vallas registreeritud spordiklubi. Käesolev lõige ei rakendu seenioridele.“;
  5) paragrahvi 7 lisatakse lõige 7:

„(7) Esindusvõistkonna nimes peab sisalduma selge viide Jõhvi vallale.“;
  6) paragrahvi 8 lõikesse 5 lisatakse alapunkt 61:

„61) järgneval aastal korraldatavate ürituste kalenderplaan;“;
  7) paragrahv 14 sõnastatakse:

„Rahalised vahendid, mis jäävad käesoleva korra § 11 lõike 2, § 12 lõike 3 või § 13 lõigete 1 ja 2 alusel välja maksmata või tagastatakse, paigutatakse valla eelarves sporditegevuse reservi. Reservi kasutamise otsustab vallavalitsus volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni heakskiidul.“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Teet Enok
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json