Teksti suurus:

Hiiu Vallavolikogu 20.11.2014 määruse nr 28 „Hiiu Valla Raamatukogu põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2016, 20

Hiiu Vallavolikogu 20.11.2014 määruse nr 28 „Hiiu Valla Raamatukogu põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 14.09.2016 nr 77

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel ja haldusmenetluse seaduse § 64 alusel.

§ 1.   Muuta Hiiu Vallavolikogu 20.11.2014 määruse nr 28 „Hiiu Valla Raamatukogu põhimäärus“ järgmiselt:

  (1) Sõnastada § 2 pealkiri:
„§ 2. Asutuse nimetus, asukoht, struktuur ja lahtiolekuajad“.

  (2) Sõnastada § 2 lg 3:
(3) Raamatukogu struktuuri kuuluvad:
  1) Kõrgessaare haruraamatukogu - Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare;
  2) Lauka haruraamatukogu – Käina tee 27, Lauka;
  3) Kõpu teeninduspunkt – Kõpu küla.

  (3) Sõnastada § 7 lg 2 pealkiri:
„(2) Maakonnaraamatukoguna:“.

  (4) Sõnastada § 10 lg 2:
„(2) Nõukogu koosseisu kuuluvad:
  1) vallavolikogu esindaja;
  2) vallavalitsuse esindaja;
  3) Hiiu valla kooli esindaja;
  4) Hiiu valla lasteaia esindaja;
  5) kaks lugejate esindajat arvestades piirkondlikku esindatust. Lugejate esindaja valitakse avaliku konkursi korras ning ei tohi kuuluda eelnimetatud institutsioonidesse.“

  (5) Sõnastada § 10 lg 4 p 4:
„4) nõukogu teeb otsused poolhäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest.“

  (6) Täiendada § 10 lg 4 punktiga 41:
„41) nõukogu otsused protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja protokollija. Protokoll edastatakse nõukogu liikmetele kahe nädala jooksul pärast koosoleku toimumist.“

Jüri Ojasoo
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json