HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Valjala Lasteaia arengukava 2016/2017- 2020/2021

Valjala Lasteaia arengukava 2016/2017- 2020/2021 - sisukord
  Väljaandja:Valjala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2016, 21

  Valjala Lasteaia arengukava 2016/2017- 2020/2021

  Vastu võetud 15.09.2016 nr 13

  Määrus kehtestatakse lähtudes Koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahv 91 lõige 3, mis määrab lasteaedade arengukavade kinnitamise kohaliku omavalitsuse volikogu poolt sätestatud korras ja Valjala Vallavolikogu 27. veebruari 2003 määruse nr 2 ,,Haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord'' ning aluseks võttes vallavalitsuse ja hariduskomisjoni ettepaneku Valjala Lasteaia arengukava kinnitamiseks uues redaktsioonis,

  § 1.   Kinnitada Valjala Lasteaia arengukava õppeaastateks 2016/2017- 2020/2021.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Valjala Vallavolikogu 22.oktoobri 2015.aasta määrus nr 5 "Valjala Lasteaia arengukava õppeaastateks 2015/2016- 2020/2021.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Liilia Eensaar
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Arengukava 2016/2017-2020/2021

  /otsingu_soovitused.json