Teksti suurus:

"Narva linna arengukava aastateks 2008–2019" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2016, 26

"Narva linna arengukava aastateks 2008–2019" muutmine

Vastu võetud 15.09.2016 nr 19

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 372 lõike 7 ja lõike 8 alusel Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu kinnitatud 26.09.2007 määrusega nr. 36 ning muudetud 24.09.2015.a määrusega nr. 27 Narva linna arengukava järgnevalt:

  (1) Muuta peatükk „5. Tegevuskava“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „5. Tegevuskava“.

  (2) Muuta peatükk „6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2016–2019“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2017–2020“.

  (3) Täiendada punktide „2.13. 2014. aasta hetkeolukorra näitajad“, „2.14. 2017. aastaks planeeritud hetkeolukorra näitajad“ ja Lisaga 3 vastavalt lisale „Hindamine“.

  (4) Muuta arengukava nimetus alljärgnevalt: „Narva linna arengukava 2008–2020”.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa 5. Tegevuskava

Lisa 6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2017–2020

Lisa Hindamine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json