Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine

Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Ambla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2016, 38

  Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine

  Vastu võetud 26.09.2013 nr 10
  RT IV, 11.10.2013, 61
  jõustumine 14.10.2013

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  16.10.2014RT IV, 01.11.2014, 804.11.2014
  17.09.2015RT IV, 25.09.2015, 728.09.2015
  15.09.2016RT IV, 22.09.2016, 2525.09.2016

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada „Ambla valla arengukava aastateks 2014–2020“ vastavalt lisale.

  § 2.   Arengukavas 2014-2020 kavandatud tegevusi rahastatakse vallaeelarve võimaluste kohaselt ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

  § 3.   Ambla Vallavalitsusel avalikustada arengukava Ambla valla veebilehel www.ambla.ee.

  § 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

  Lisa Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020
  [RT IV, 22.09.2016, 25 - jõust. 25.09.2016]

  /otsingu_soovitused.json