Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 vastuvõtmine

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2016, 42

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 16.10.2014 nr 15
RT IV, 31.12.2014, 37
jõustumine 03.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2014RT IV, 13.01.2015, 1816.01.2015
15.10.2015RT IV, 27.10.2015, 330.10.2015
08.09.2016RT IV, 22.09.2016, 125.09.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 22 lõike 1 punkti 364 ja § 37 lõigete 1 ja 2, § 45 lõigete 1 ja 5, jäätmeseaduse § 59 lõike 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 8 ning Häädemeeste Vallavolikogu 13.03.2013 määruse nr 3 “Häädemeeste valla põhimäärus” § 80 lõike 1 ja § 83 lõike 6 alusel.

§ 1.   Arengukava vastuvõtmine

  Häädemeeste Vallavolikogu 16. oktoobri 2014.a määrusega nr 15 „Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 vastuvõtmine“ vastu võetud „Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020“ muudetakse ja võetakse vastu uues redaktsioonis pealkirjaga „Häädemeeste valla arengukava aastateks 2016-2020“ vastavalt käesoleva määruse lisale.

[RT IV, 22.09.2016, 1 - jõust. 25.09.2016]

§ 2.   Häädemeeste valla jäätmekava

  Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2014-2020 võetakse vastu Häädemeeste valla arengukava osana valdkonnapõhise arengukavana lisatud kujul.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Häädemeeste valla arengukava aastateks 2016-2020
[RT IV, 22.09.2016, 1 - jõust. 25.09.2016]

Lisa Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2014-2020

/otsingu_soovitused.json