Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru linna 2017. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2017, 20

Võru linna 2017. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 20.09.2017 nr 15

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 1 ja "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus" § 26 lg 3 alusel.

Võtta vastu Võru linna 2017. aasta lisaeelarve:
1) koondeelarve (lisa 1);
2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);
3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);
4) investeerimistegevuse eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 4).

Andres Visnapuu
volikogu esimees

Lisa Lisad 1-4

/otsingu_soovitused.json