Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Otepää valla 2020. aasta lisaeelarve

Otepää valla 2020. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2020, 11

  Otepää valla 2020. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 17.09.2020 nr 16

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Otepää valla 2020. aasta lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Rein Pullerits
  Volikogu esimees

  Lisa Lisaeelarve ja seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json