Teksti suurus:

Linnavolikogu 20.11.2006 määruse nr 26 „Põltsamaa linna tunnustuste avaldamise kord“ muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.10.2013
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2013, 7

Linnavolikogu 20.11.2006 määruse nr 26 „Põltsamaa linna tunnustuste avaldamise kord“ muutmine

Vastu võetud 15.10.2013 nr 86

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 ja Põltsamaa linna põhimääruse § 5 lõike 5 alusel.

§ 1. Põltsamaa Linnavolikogu 21. novembri 2006 määruse nr 26 „Põltsamaa linna tunnustuste avaldamise kord” muutmine
(1) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele on see omistatud ja kellelt ei ole seda ära võetud. ”
(2) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses: „ § 71. Aukodaniku nimetuse ja vapimärgi äravõtmine ja tagastamine
(1) Linnavolikogu võib otsustada isikult aukodaniku nimetuse ja vapimärgi ära võtta, kui:
1) on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises, või
2) saavad teatavaks enne aukodaniku nimetuse ja vapimärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule aukodaniku nimetust ja vapimärki antud, või
3) isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle aukodaniku nimetuse ja vapimärgi andmise.
(2) Isik, kellelt linnavolikogu on oma otsusega vapimärgi ära võtnud, peab vapimärgi tagastama linnavalitsusele.“
(3) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele on see omistatud ja kellelt ei ole seda ära võetud. ”
(4) määrust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses: „ § 141. Teenetemärgi äravõtmine ja tagastamine
(1) Linnavolikogu võib otsustada isikult teenetemärgi ära võtta, kui:
1) on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises, või
2) saavad teatavaks enne teenetemärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule teenetemärki antud, või
3) isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.
(2) Isik, kellelt linnavolikogu on oma otsusega teenetemärgi ära võtnud, peab teenetemärgi tagastama linnavalitsusele.“
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Margi Ein
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json