Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Rõngu valla noorsootöö arengukava 2013-2018

Rõngu valla noorsootöö arengukava 2013-2018 - sisukord
  Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2013, 14

  Rõngu valla noorsootöö arengukava 2013-2018

  Vastu võetud 10.10.2013 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 ja § 37 lg 5 punkti 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada „Rõngu valla noorsootöö arengukava 2013-2018“ (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 25. oktoobril 2013. a.

  Sulev Kuus
  vallavolikogu esimees

  Lisa Rõngu valla noorsootöö arengukava 2013-2018