HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2013, 33

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 19.06.2012 nr 59
RT IV, 06.10.2012, 24
jõustumine 01.07.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2013RT IV, 22.10.2013, 1025.10.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib koolitöötajate koosseisu kinnitamise korda Põltsamaa linnas Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

  (2) Eeskirja tähenduses Põltsamaa Linnavalitsust määratletakse kui ametiasutust (edaspidi ametiasutus) ja Põltsamaa Linnavalitsust kui täitevorganit (edaspidi täitevorgan). Ametiasutuse sisemise töö korraldamine ja ülesannete jagamine määratakse linnapea käskkirjaga või ametijuhendiga.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnapea ettepanekul täitevorgan.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kooskõlastab kooli direktor ametiasutusega ja kinnitab oma käskkirjaga arvestades linnavolikogu poolt kinnitatud kooli eelarvet.
[RT IV, 22.10.2013, 10 - jõust. 25.10.2013]

  (3) Koolitöötajate koosseisu muutmise kooskõlastab kooli direktor ametiasutusega vähemalt 2 nädalat enne koolitöötajate koosseisu muutmist.
[RT IV, 22.10.2013, 10 - jõust. 25.10.2013]

  (4) Ametiasutus annab oma seisukoha koolitöötajate koosseisu muutmise kohta.
[RT IV, 22.10.2013, 10 - jõust. 25.10.2013]

  (5)
[Kehtetu - RT IV, 22.10.2013, 10 - jõust. 25.10.2013]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2012.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json