Teksti suurus:

Muhu Vallavolikogu 27.03.2013.a määruse nr 98 "Huvitegevuse toetamise kord Muhu vallas" muutmine

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2014, 5

Muhu Vallavolikogu 27.03.2013.a määruse nr 98 "Huvitegevuse toetamise kord Muhu vallas" muutmine

Vastu võetud 15.10.2014 nr 21

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 alusel.

§ 1.   Muuta määruse § 1 lg 1 sõnastust järgmiselt: Käesolev kord sätestab huvitegevuse toetamise tingimused ja korra Eesti rahvastikuregistri andmetel Muhu vallas elavate ja õppivate 3 – 19 aasta vanuste laste ja noorte (edaspidi õpilane) huvitegevuse toetamiseks valla eelarvest, kui vastava huvitegevusega tegelemiseks puuduvad võimalused Muhu vallas.

§ 2.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Ain Saaremäel
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json