Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

"Paide linna terviseprofiil ja tegevussuunad 2015-2018" kinnitamine

"Paide linna terviseprofiil ja tegevussuunad 2015-2018" kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Paide Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2015, 17

  "Paide linna terviseprofiil ja tegevussuunad 2015-2018" kinnitamine

  Vastu võetud 15.10.2015 nr 19

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 3 punkti 2, § 37 lõike 3 punkti 2 ja "Rahvatervise seaduse" § 10 punktide 1 ja 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada Paide linna terviseprofiil ja tegevussuunad 2015-2018 (juurde lisatud).

  Peeter Saldre
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Paide linna terviseprofiil ja tegevussuunad 2015-2018.