Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Lääne-Saare valla eelarvestrateegia 2016–2019

Lääne-Saare valla eelarvestrateegia 2016–2019 - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2015, 22

  Lääne-Saare valla eelarvestrateegia 2016–2019

  Vastu võetud 12.10.2015 nr 55

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel

  § 1.  Kinnitada Lääne-Saare valla eelarvestrateegia aastateks 2016–2019 (juurde lisatud).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Lääne-Saare vallavolikogu 11.02.2015 määrus nr 12 „Lääne-Saare valla eelarvestrateegia vastuvõtmine“

  § 3.  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2016

  Urmas Lehtsalu
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Lääne-Saare valla eelarvestrateegia 2016–2019