Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Torgu valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

Torgu valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 - sisukord
Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2015, 42

Torgu valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

Vastu võetud 28.09.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg 1 ja 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 alusel.

§ 1.  Eelarvestrateegia kinnitamine

Kinnitada Torgu valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Undrest
volikogu esimees

Lisa Eelarvestrateegia