Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Järvakandi valla eelarvestrateegia kehtestamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2015, 50

Järvakandi valla eelarvestrateegia kehtestamine

Vastu võetud 25.09.2013 nr 10
RT IV, 16.10.2013, 9
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.09.2015RT IV, 22.10.2015, 3325.10.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus e paragrahvi 22 lõike 1 punkti 7, paragrahvid 37 ja 372 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvi 20 alusel.

§ 1.  Järvakandi valla eelarvestrateegia kehtestamine

  Kehtestada Järvakandi valla eelarvestrateegia Järvakandi valla arengukavaga seotud iseseisva dokumendina vastavalt lisale.

§ 2.  Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

Lisa 1 Järvakandi valla eelarvestrateegia
[RT IV, 22.10.2015, 33 - jõust. 25.10.2015]