Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Abja valla arengukava kehtestamine

Abja valla arengukava kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Abja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2016, 3

  Abja valla arengukava kehtestamine

  Vastu võetud 06.10.2016 nr 51

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37 lõigete 2 ja 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel

  § 1.   Kehtestada Abja valla arengukava 2015-2021 koos lisadega (Lisa 1 Abja valla arengukava 2015-2021 ja Lisa 2 Eelarvestrateegia 2015-2021)

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Villu Võsa
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Abja valla arengukava

  Lisa 2  Abja valla eelarvestrateegia

  /otsingu_soovitused.json