HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava aastateks 2016-2018

Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava aastateks 2016-2018 - sisukord
Väljaandja:Raikküla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2016, 16

Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava aastateks 2016-2018

Vastu võetud 26.05.2016 nr 42

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg (2) ja (3), Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg (2) ning Raikküla valla põhimääruse alusel.

§ 1.  Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada ja kehtestada Raikküla valla Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava aastateks 2016-2018.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Anne Kalf
Vallavolikogu esimees

Lisa Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava