Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2016. aasta lisaeelarve

Räpina valla 2016. aasta lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2016, 30

Räpina valla 2016. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 19.10.2016 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Räpina Vallavolikogu 20. juuni 2012. a määruse nr 16 ’’Räpina valla finantsjuhtimise kord’’ § 8 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve kinnitamine

  Kinnitada Räpina valla 2016. a lisaeelarve muudatused:
  1) koondeelarve muudatused vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve muudatused vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve muudatused vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve muudatused vastavalt lisale 4.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2016. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Tiit Kala
volikogu esimees

Lisa1 koondeelarve muudatused

Lisa2 põhitegevuse tulude eelarve muudatused

Lisa3 põhitegevuse kulude eelarve muudatused

Lisa4  investeerimistegevuse eelarve muudatused

/otsingu_soovitused.json