Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Lääneranna valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2019, 30

Lääneranna valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine

Vastu võetud 17.10.2019 nr 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Lääneranna valla põhimääruse § 42 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Lääneranna valla eelarvestrateegia 2020-2023 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 27. septembri 2018.a määrus nr 32 „Lääneranna valla eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

Lisa Lääneranna valla eelarvestrateegia 2020-2023

/otsingu_soovitused.json