Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Anija valla 2019. aasta II lisaeelarve

Anija valla 2019. aasta II lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Anija Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2019, 33

  Anija valla 2019. aasta II lisaeelarve

  Vastu võetud 17.10.2019 nr 60

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 ja lõike 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, Anija Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 36 „Anija valla finantsjuhtimise kord“ § 7 lõike 2, Anija Vallavolikogu 24.01.2019 määruse nr 48 „Anija valla 2019. aasta eelarve kinnitamine“ ja Anija Vallavolikogu 20.06.2019 määruse nr 57 „Anija valla 2019. aasta I lisaeelarve“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Anija valla 2019. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

  Toomas Tõnise
  vallavolikogu esimees

  Lisa Anija valla 2019. aasta II lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json