HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Haljala valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2023, 4

Haljala valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 15.02.2022 nr 8
RT IV, 19.02.2022, 11
jõustumine 22.02.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.10.2022RT IV, 22.10.2022, 1201.01.2023
20.06.2023RT IV, 29.06.2023, 101.09.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Haljala valla koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteaed) ja Võsu Kooli poolt osutatava lapsehoiuteenuse (edaspidi lapsehoid) lapse seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) poolt kaetava osa määr (edaspidi kohatasu) ning selle eest tasumise kord ja erisused ning toidukulu maksumuse tasumise kord.
[RT IV, 29.06.2023, 1 - jõust. 01.09.2023]

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa suurus

  (1) Lasteaias ja lapsehoius on vanema poolt kaetava kohatasu suurus ühes kuus 6,2 protsenti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast. Vanemate poolt kaetav osa ümardatakse täiseurodeks.
[RT IV, 22.10.2022, 12 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Kohatasu on lapsevanem kohustatud tasuma alates lapse lasteaeda või lapsehoiu nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia või lapsehoiu nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Kohatasu tasutakse vanema poolt 11 kuu eest aastas.

  (4) Kohatasu makstakse täiskuu eest, olenemata lapse lasteaiast või lapsehoiust puudutud päevade arvust.

  (5) Lasteasutuse direktor teavitab lapsevanemat kohatasu suurusest lapse lasteaeda või lapsehoidu vastuvõtmisel ja kohatasu muutumisel.

§ 3.   Erisused kohatasu suuruses sõltuvalt laste arvust peres

  (1) Kui ühest perest käib kaks või enam last lasteaias või lapsehoius, siis on pere teise lapse kohatasu suurus 50% käesoleva määruse §-s 2 nimetatud määrast ning kolmanda ja järgneva lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

  (2) Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema käesoleva paragrahvis lõikes 1 nimetatud lapsed elama rahvastikuregistri andmetel Haljala vallas ühel aadressil.

§ 4.   Toidukulu maksmine
[RT IV, 29.06.2023, 1 - jõust. 01.09.2023]

  (1) Lapse toidukulu koolieelses lasteasutuses katab vanem.

  (2) Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.

  (3) Valla eelarvest tasutakse lasteaias ja lastehoius käivate laste toidukulu maksumus 20% ulatuses, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Haljala vald.
[RT IV, 29.06.2023, 1 - jõust. 01.09.2023]

§ 5.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json