Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Tori valla arengukava 2017-2028 kinnitamine

Tori valla arengukava 2017-2028 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.01.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2016, 14

  Tori valla arengukava 2017-2028 kinnitamine

  Vastu võetud 09.11.2016 nr 16

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning Tori Vallavolikogu 16.09.2015 määruse nr 23 “Tori valla arengudokumentide menetlemise kord” § 6 lõike 11 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tori valla arengukava 2017-2028 koos investeeringute tegevuskavaga (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Tori Vallavolikogu 15.10.2013 määrus nr 13 “Tori valla arengukava aastateks 2014-2024 kinnitamine”.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

  Kalev Kiisk
  volikogu esimees

  Lisa 1 Tori valla arengukava 2017-2028

  Lisa 2 Tori valla arengukava 2017-2028 investeeringute tegevuskava

  /otsingu_soovitused.json