Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2021

Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2021 - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.01.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2016, 16

  Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2021

  Vastu võetud 16.11.2016 nr 14

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.   Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2021 võetakse vastu vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamisest.

  Siim Kalda
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Eelarvestrateegia 2017-2021

  /otsingu_soovitused.json