Teksti suurus:

Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine

Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2016, 35

  Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine

  Vastu võetud 16.11.2016 nr 8

  Määrus kinnitatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 9¹ lõigete 1-3, Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 määruse nr 29 „Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord”, Kuusalu valla põhimääruse § 89, Kuusalu Lasteaia Jussike hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu ning vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni kooskõlastuse ja lasteaia direktori ettepaneku alusel.

  § 1.   Kinnitada Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava aastateks 2017-2019 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub 1. detsembril 2016.

  Urmas Kirtsi
  vallavanem

  Maire Link
  vallasekretär

  Lisa Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava aastateks 2017-2019

  /otsingu_soovitused.json