Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla teehoiukava aastateks 2019-2022

Põhja-Pärnumaa valla teehoiukava aastateks 2019-2022 - sisukord
  Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2018, 14

  Põhja-Pärnumaa valla teehoiukava aastateks 2019-2022

  Vastu võetud 16.11.2018 nr 61
  jõustumine 01.01.2019

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 37 lõike 3 punkti 2, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19. septembri 2018 määruse nr 36 „Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030“ tegevuskava alaeesmärk 1 punkti 1.1. alusel ja lähtudes ehitusseadustiku § 97 lõikest 1.

  § 1.   Põhja–Pärnumaa valla teehoiukava aastateks 2019-2022 kinnitatakse vastavalt lisale.

  § 2.   Kehtetuks tunnistatakse Vändra Vallavolikogu 20.12.2016 määrus nr 17 „Vändra valla teehoiukava aastateks 2017-2020“ (RT IV, 29.12.2016, 27).

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

  Ülle Vapper
  Volikogu esimees

  Lisa Põhja–Pärnumaa valla teehoiukava aastateks 2019-2022

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json