Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

2019. a maamaksumäärade kehtestamine

2019. a maamaksumäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2018, 33

2019. a maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 15.11.2018 nr 49

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse paragrahvi 5 lõigete 1 ja 2 ning paragrahvi 11 lõike 4 alusel.

§ 1.  Maamaksumäär

  Kehtestada Lääne-Nigula vallas 2019. aastaks maamaksumäärad diferentseeritult hinnatsoonide ja kõlvikute kaupa järgmiselt:
Hinnatsoon Maamaksumäär, %
Haritav ja looduslik rohumaa Ülejäänud kõlvikud
H0342001 2,0 2,5
H0411002 2,0 2,5
H0452001 2,0 2,5
H0518003 2,0 2,5
H0520001 1,7 2,0
H0520002 1,7 2,5
H0531001 2,0 2,5
H0531002 2,0 2,5
H0552001 2,0 2,5
H0552002 2,0 2,5
H0552003 2,0 2,5
H0680001 2,0 2,5
H0680002 2,0 2,5
H0680003 2,0 2,5
H0776001 2,0 2,5
H0776002 2,0 2,5
H0776003 2,0 2,5
H0776004 2,0 2,5

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Rakendada määrust alates 1. jaanuarist 2019. a.

 (2) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisest.

Neeme Suur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json