HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks

Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2018, 35

Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks

Vastu võetud 20.11.2018 nr 20
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõigete 1 ja 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 6 ja 7 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel ning kooskõlas Viimsi valla 2019. aasta eelarve projektiga:

§ 1.   Üldhariduskoolide kulud

  Kinnitada 2019. aastaks üldhariduskoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta alljärgnevalt:
  1) Viimsi Keskkool – 1465,71 eurot aastas ja 122,14 eurot ühes kuus;
  2) Haabneeme Kool – 1379,44 eurot aastas ja 114,95 eurot ühes kuus;
  3) Randvere Kool – 2441,85 eurot aastas ja 203,49 eurot ühes kuus;
  4) Püünsi Kool – 2216,27 eurot aastas ja 184,69 eurot ühes kuus;
  5) Prangli Põhikool – 4641,39 eurot aastas ja 386,78 eurot ühes kuus.

§ 2.   Koolieelse lasteasutuse kulud

  Kinnitada 2019. aastaks MLA Viimsi Lasteaiad majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta 3809,95 eurot aastas ja 317,50 eurot ühes kuus.

§ 3.   Huvikoolide kulud

  Kinnitada 2019. aastaks huvikoolide tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta alljärgnevalt:
  1) Viimsi Muusikakool – 2817,83 eurot aastas ja 313,09 eurot ühes kuus;
  2) Viimsi Kunstikool – 1577,22 eurot aastas ja 175,25 eurot ühes kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Siim Kallas
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json