Teksti suurus:

Tallinna linna 2019. aasta teine lisaeelarve

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2019, 1

Tallinna linna 2019. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 14.11.2019 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.   Tallinna linna 2019. aasta eelarve lisade muutmine

Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna linna 2019. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 „Koondeelarve" muudetakse vastavalt lisale 1;

2) lisa 2 „Tulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 2;

3) lisa 3 „Kulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 3;

4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve" muudetakse vastavalt lisale 4;

5) lisa 6 „Rahakäibe prognoos" asendatakse lisaga 5;

6) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi" muudetakse vastavalt lisale 6.

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1-6 

/otsingu_soovitused.json