Teksti suurus:

Võru Vallavalitsuse 18.05.2015 määruse nr 2 „Väimela lasteaia arengukava kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2019, 2

Võru Vallavalitsuse 18.05.2015 määruse nr 2 „Väimela lasteaia arengukava kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 12.11.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3, haldusmenetluse seadustiku § 64, halduskohtumenetluse seadustiku § 46 ning Võru Vallavolikogu 13.02.2019 määruse nr 62 „Arengukavade koostamise kord“ § 6 lg 1 ja lg 3, § 9 lg 3, § 11 lg 2 ja lg 8 alusel.

§ 1.   Muuta Võru Vallavalitsuse 18.05.2015 määruse nr 2 „Väimela lasteaia arengukava kinnitamine“ lisa asendades see käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

Lisa Väimela lasteaia "Rukkilill" arengukava aastateks 2015 - 2020

/otsingu_soovitused.json