Teksti suurus:

Antsla Vallavolikogu 29.01.2019 määruse nr 2 „Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2019, 7

Antsla Vallavolikogu 29.01.2019 määruse nr 2 „Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 19.11.2019 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Antsla Vallavolikogu 29.01.2019 määruse nr 2 „Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine” alusel kinnitatud lisa 1 „Antsla Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste koosseisud” järgmiselt:
  1) nimetada alates 01.12.2019 Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse koosseisus olev koristaja ametikoht, koormusega 1,5 ümber koristaja ametikohaks koormusega 0,5;
  2) nimetada alates 01.12.2019 Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse koosseisus olev koristaja ametikoht koormusega 1,0 ümber majapidaja ametikohaks, koormusega 1,0.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Merike Prätz
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json