Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2019, 14

2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 19.11.2019 nr 19

Käesolev määrus on koostatud võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvi 26 ja Tõrva Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 23 „Tõrva valla finantsjuhtimise kord“ paragrahvi 11 ja 12 ning vallavalitsuse poolt koostatud lisaeelarve eelnõud.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Tõrva valla 2019.aasta lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale 1 järgmiselt:
  1) põhitegevuse tulud summas 147 042,57eurot;
  2) põhitegevuse kulud summas 154 542,57 eurot;
  3) investeerimistegevus summas 7 500,00 eurot;
  4) põhitegevuse kulude ning investeerimistegevuse jaotus tegevusalade järgi summas 177 042,57eurot.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Mihailov
Volikogu esimees

Lisa 1 Lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json