HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2024
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2022, 6

Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 16.11.2022 nr 22
jõustumine 01.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kambja Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) majanduskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa määr.

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa määr

  Lapsevanema poolt kaetava osa määraks kehtestatakse ühe lasteaias käiva lapse eest 45 eurot kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Kambja Vallavolikogu 23.04.2019 määrus nr 58 „Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Aivar Aleksejev
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json