Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 5 „Jõhvi Sport moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2022, 12

Jõhvi Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 5 „Jõhvi Sport moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 17.11.2022 nr 33

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 5 „Jõhvi Sport moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json