Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla 2022. a lisaeelarve

Põhja-Pärnumaa valla 2022. a lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2022, 28

  Põhja-Pärnumaa valla 2022. a lisaeelarve

  Vastu võetud 16.11.2022 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel, lähtudes Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määrusega nr 10 kehtestatud "Põhja-Pärnumaa valla finantsjuhtimise kord" § 13 lõikest 1 § 14 lõikest 2.

  § 1.   Põhja-Pärnumaa valla 2022. aasta lisaeelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse Lisale 1.

  § 2.   Määrusele lisatakse seletuskiri, mis on lisaeelarve lahutamatu osa (Lisa 2).

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ülle Vapper
  volikogu esimees

  Lisa 1 Põhja-Pärnumaa valla 2022. aasta lisaeelarve

  Lisa 2 Põhja-Pärnumaa valla 2022. aasta lisaeelarve seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json